Stora Enso avaldus isikuandmete puutumatuse kohta

Stora Enso kohustub kaitsma teie privaatsust ja isiklike andmeid. Käesoleva isikuandmete puutumatuse avalduse eesmärk on selgitada, kuidas Stora Enso Oyj ja volitatud partnerid ning sidusettevõtted töötlevad Stora Enso veebilehtede ja interneti kaudu saadud isikuandmeid ning muid kliendi-partneri vahelisi suhteid.

Stora Enso töötleb teie isikuandmeid kooskõlas EL isikuandmete kaitse üldmääruse jt kehtivate isikuandmeid puudutavate õigusaktidega. 

Veebilehe külastajatele

Loodame, et meie veebilehe külastus on teile meeldiv ja soovime teada anda, et:

Kui külastate meie veebilehte, kogume ja töötleme teavet vastavalt Stora Enso veebilehe isikuandmete kaitse  ja küpsisepoliitikale.

Stora Enso veebilehe isikuandmete kaitse ja küpsisepoliitika sätestab, milliseid andmeid kogutakse ja millisel eesmärgil andmeid kasutatakse, kuidas küpsiseid kasutatakse, millist teavet jagatakse teistele, kuhu teave edastatakse ja kui kaua teavet hoitakse. Lisaks kirjeldatakse teie õigusi seoses meie kogutud andmetega.

Klientidele

 Me soovime teada anda, et:

Me kogume klientide isikuandmeid peamiselt kokkulepete täitmiseks või Stora Enso kliendisuhete, äritegevuse ja kommunikatsiooni loomiseks, haldamiseks ning arendamiseks.

Tarnijatele

Me soovime teada anda, et:

Kui olete meie tarnija, kogume ja töötleme isikuandmeid nagu on sätestatud meie tarnijate ja sidusrühmade registri andmekaitse eeskirjades.

Me töötleme tarnijate isikuandmeid peamiselt selleks, et hõlbustada Stora Enso hanke- ja ostutegevust ning arvete ja lepingute haldamist. 

Muud sidusrühmad

Me soovime teada anda, et:

Kui olete tööotsija, kogume ja töötleme isikuandmeid, nagu on sätestatud meie värbamise registri andmekaitse eeskirjades. Kui olete Stora Enso töötaja, kogume ja töötleme isikuandmeid, nagu on sätestatud meie töötaja eraelu puutumatuse teatises (Andmekaitse/sisevõrk).
Kui olete endine töötaja, kogume ja töötleme isikuandmeid, nagu on sätestatud töötaja eraelu puutumatuse teatises (teile eraldi esitatud).

Kui soovite kasutada EL isikuandmete kaitse üldmääruse alusel oma õigusi, palume teil kasutada järgmiseid vorme:

Taotlusvorm isikuandmete nägemiseks klientidele, tarnijatele ja muudele sidusrühmadele

Taotlusvorm isikuandmete nägemiseks endistele töötajatele ja tööotsijatele

Muudatused andmekaitsepoliitikas

Püüame veebilehte pidevalt arendada ja seejuures võidakse Stora Enso andmekaitse eeskirju aeg-ajalt muuta. Esitame teate, kui muudatused on märkimisväärsed ja teavitamine on seadusega nõutud. Ootame teid tagasi meie veebilehele ja soovitame veebilehte aeg-ajalt uuesti vaadata, et näha uusimat versiooni.

Võimalike lisaküsimuste tekkimisel ja Stora Enso andmetöötluse kohta kommentaaride esitamiseks võtke palun ühendust:

Daiga Zelča

E-post:

dataprivacy.lv@storaenso.com