Auhinnatud jätkusuutlikkus

Usume, et kõike, mida praegu valmistatakse taastumatutest materjalidest, saab tulevikus valmistada puust. Selle uskumuse osana on Stora Enso pakkelahendustel täita tähtis roll kaubamärgiomanike, jaemüüjate ja tarbijate aitamisel märkamaks jätkusuutlike pakendite eeliseid. Me esitleme oma jätkusuutlikkuse tulemusi läbipaistvalt. Stora Enso jätkusuutlikkuse aruanne võitis Soome juhtiva mittetulundusliku ettevõtete sotsiaalse vastutuse võrgustiku tellitud iga-aastasel sõltumatul jätkusuutlikkuse aruannete ülevaatusel 2015. aastal neli auhinda. Nelja auhinna hulka kuuluvad parim jätkusuutlikkuse aruanne, parim aruandlus inimõiguste ja maksumaksmise mõjude osas ning parimaks valimine Soome sotsiaalse vastutuse üliõpilaste liidu poolt.

Rohkem teavet veebilehel www.storaenso.com/sustainability